Często zadawane pytania

Co trzeba zrobić, by zapisać się do biblioteki?

Aby zostać czytelnikiem należy:

– przyjść do Biblioteki
– wypełnić kartę zapisu
– dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać karty zapisu podpisane przez rodziców lub  opiekunów  prawnych, do zapisania dziecka potrzebny jest jego PESEL
– okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie)
– zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni
– odebrać i podpisać bezpłatną kartę biblioteczną
Szczegółowa procedura zapisu znajduje się w zakładce „Jak zostać czytelnikiem”

Czy osoby, które nie mieszkają w Pelplinie, mogą zapisać się do Biblioteki?

Tak. Czytelnikiem MBP w Pelplinie może zostać każdy.

Czy karta biblioteczna obowiązuje w całej sieci bibliotecznej?

Karta biblioteczna obowiązuje w placówkach skomputeryzowanych. Na chwilę obecną jest to Biblioteka w Pelplinie.

Zapomniałam/em karty bibliotecznej, czy mogę wypożyczyć książkę?

Tak, za okazaniem dokumentu tożsamości.

Czy ktoś z mojej rodziny/znajomych może wypożyczyć książkę na moje konto?

Tak, udostępnienie identyfikacyjnej karty bibliotecznej innej osobie jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone na nią materiały.

Zgubiłam/em kartę biblioteczna, co mogę zrobić?

Skontaktować się z biblioteką skomputeryzowaną. Użytkownik przy kolejnej wizycie w placówce otrzyma duplikat karty, za który uiszcza opłatę w wysokości 5 zł.

Ile jednorazowo można wypożyczyć książek i na jaki okres?

W każdej placówce Biblioteki jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na czas nie dłuższy niż 30 dni. Ponadto można wypożyczyć jednorazowo 2 zbiory specjalne (audiobooki, filmy) na okres nie dłuższy niż 7 dni.

Na czym polega prolongata?

Prolongowanie polega na przedłużeniu terminu zwrotu książek, które wypożyczył czytelnik. Książki można prolongować osobiście u bibliotekarza, lub telefonicznie.  Można prolongować tylko książki nie więcej niż 2 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu nowości czytelniczych (bestsellerów), książek na których zwrot oczekuje wielu czytelników oraz dokumentów elektronicznych. Po przekroczeniu regulaminowego  terminu zwrotu książek nie można ich prolongować. Przy prolongacie w Bibliotece należy okazać kartę biblioteczną. W przypadku prolongaty telefonicznej lub poprzez e-mail należy podać: nazwisko i imię, oraz numery inwentarzowe i tytuły wypożyczonych książek.

Czy można oddać książki w innej placówce niż je wypożyczono?

Nie, książki należy oddać w tej placówce, w której je wypożyczono.

Jakie są konsekwencje przetrzymywania książek?

Książki są wypożyczane na 30 dni. Za przetrzymywanie materiałów ponad termin pobierane są opłaty pieniężne od każdego woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu i wysokości 0,05 gr. WAŻNE: należy pamiętać że koszty przetrzymania stale rosną. Raz w miesiącu są wysyłane upomnienia – są to dodatkowe koszty. W przypadku braku reakcji biblioteka może dochodzić swoich praw w sądzie.

Zgubiłam/em książkę, co mogę zrobić?

Skontaktować się z biblioteką. Czytelnik w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę może:

a)      zwrócić inny egzemplarz dokładnie tego samego tytułu, autora i wydania,

b)      zwrócić najnowsze wydania tego samego tytułu i autora, jednakże cena i wartość wydawnicza nie mogą być niższe od ceny i wartości wydawniczej zagubionej lub zniszczonej książki, płyty.

c)      zwrócić inną pozycję o aktualnej wartości książki zagubionej lub zniszczonej, przydatnej do Biblioteki.

Mam w domu kilka niepotrzebnych książek, czy mogę przynieść je do biblioteki?

Tak, biblioteka przyjmuje nieodpłatnie książki w dobrym stanie fizycznym. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji przyniesionych książek.

Kto i na jakich zasadach może korzystać z czytelni?

Każdy ma prawo korzystać z czytelni. Warunkiem jest jedynie posiadanie dokumentu tożsamości bądź karty bibliotecznej.

Czy możliwe jest wypożyczanie książek z czytelni do domu?

Tak, możliwe jest wypożyczenie maksymalnie 3 książek, na 15 minut przed zamknięciem, ich zwrot musi nastąpić najpóźniej 15 minut po otwarciu czytelni.

Czy czytelnik może samodzielnie korzystać z księgozbioru podręcznego?

Czytelnik ma bezpośredni dostęp tylko do księgozbioru podręcznego. Książki z księgozbioru ogólnego podaje bibliotekarz.

Czy korzystanie z Internetu w bibliotece jest płatne?

Korzystanie z Internetu we wszystkich placówkach jest za darmo.

Czy w czytelni można korzystać z laptopów?

Można. Prosimy jednak porozumieć się w tej sprawie z bibliotekarzem.

Skip to content