Punkt Ksero

Opłata za identyfikacyjną kartę biblioteczną

 1. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Karta jest własnością Biblioteki.
 2. Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 5 zł za wydanie duplikatu karty.
 3. Zwolnienie z opłat nie obowiązuje w przypadku wydania duplikatu karty, z wyjątkiem udokumentowanego wypadku losowego, który był przyczyną utraty oryginału karty.

Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wypożyczonych poza Bibliotekę

 1. 2 zł – za każdy miesiąc przekroczenia terminu zwrotu jednostki ewidencyjnej wypożyczonej w systemie wypożyczeń długoterminowych.
 2. 9 zł – opłata manipulacyjna za każde wysłane wezwanie do zwrotu materiałów (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
 3. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

Opłaty za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

 1. Opłata za zniszczenie kodu kreskowego wynosi­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­0,50 zł
 2. Opłata za folię ochroną wynosi­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 0,50 zł
 3. Opłata za uszkodzenie opakowania CD/DVD wynosi­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­1 zł
 4. Opłata za porysowanie płyty CD/DVD/ innej wynosi­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­5 zł
 5. Opłata za zgubioną lub zniszczoną książkę wynosi ekwiwalent pieniężny, ustalany każdorazowo przez bibliotekarza, w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej lub odkupienie tego samego tytułu.

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG KOMERYCYJNYCH 

Ksero:
A4 czarno-białe (1 odbitka)­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­0,30
A3 czarno-białe (1 odbitka)­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­0,40
A4 kolor (1 odbitka)­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­  ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­0,50
A3 kolor (1 odbitka)­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­  ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­0,60

Wydruki komputerowe:
A4 czarno-białe (1 strona)­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­  ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 0,40
A3 czarno-białe (1 strona)­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­  ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 0,50
A4 kolor (1 strona)­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­    ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­0,70
A3 kolor (1 strona)­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­    ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­0,80

Wydruk zdjęć/grafiki:
A4  (papier zwykły/fotograficzny)  ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­2 / 4 zł
A5  (papier zwykły/fotograficzny)  ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­1,50 / 3 zł
A6   (papier zwykły/fotograficzny)  ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­1 / 2 zł

Skanowanie:
1 strona (kolor/czarno-białe) ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 0,50 zł

Laminowanie:
A3­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­6 zł
A4­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­4 zł
A5­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­2 zł

Bindowanie:
od 10 do 20 stron (z/bez okładki) ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­    4 zł / 3 zł
od 20 do 40 stron (z/bez okładki ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­     5 zł / 4 zł
od 40 do 60 stron (z/bez okładki) ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­    6 zł / 5 zł
od 60 do 120 stron (z/bez okładki) ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­  8 zł / 6 zł

Inne:
Biała kartka 1­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ 0,10 zł
Koszulka A4­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­0,10 zł
Koperta A6­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­  0,20 zł
Koperta A5­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­  0,30 zł
Koperta A4­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­  0,50 zł
Płyta CD­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­      1,00 zł
Płyta DVD­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­    2,00 zł
Nagranie na płytę­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­1,00 zł

Skip to content