Karty zapisu

Karta zapisu do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie i filii w Rudnie i Rajkowach. We wszystkich tych miejscach obowiązuje REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

By zostać czytelnikiem należy:

  • przyjść do Biblioteki
  • wypełnić kartę zapisu
  • Wzór karty dla osób pełnoletnich. Kartę należy wydrukować w formacie A4
  • Wzór karty dla osób niepełnoletnich. Kartę należy wydrukować w formacie A4
  • dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać karty zapisu podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, do zapisania dziecka potrzebny jest jego PESEL
  • okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie)
  • zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni
  • podpisać i odebrać kartę biblioteczną

Wyrobienie karty bibliotecznej jest bezpłatne, natomiast w przypadku zagubienia karty, opłata za wydanie duplikatu wynosi 5 zł.

Karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów znajdujących się w Bibliotece i we wszystkich filiach MBP w Pelplinie. W każdej wypożyczalni czytelnik może jednorazowo pożyczyć 5 książek na okres 30 dni.

Aby skorzystać na miejscu z materiałów znajdujących się w czytelniach i wypożyczalniach /książek, czasopism, zbiorów specjalnych, komputerowych baz danych/ należy zostawić u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną lub ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument z fotografią).

Skip to content