Książka na telefon

­
Jeśli jesteś osobą, która chciałaby poczytać książki lub prasę, a stan zdrowia nie pozwala na odwiedziny w pelplińskiej bibliotece to mamy dla naszych czytelników propozycję
­

Książka na telefon

Książka na telefon to program Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie adresowany do mieszkańców Pelplina, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczania książek.

­

Zamawianie książek

Bibliotekarz przyjmuje zgłoszenie od osób chcących wypożyczyć książkę telefonicznie w godz. od 9.00 do 15.00, nr tel. (58) 536 33 43. Książki dostarczane będą do domów raz w tygodniu przez pracowników biblioteki.
 
 
 
 
 _________________________________________________________________________________________
 

REGULAMIN USŁUGI
„Książka na telefon”

 
§ 1.
 
1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Pelplina, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
3. Książki można zamawiać telefonicznie codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00. (tel. (58) 536 33 43)
4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie raz w tygodniu – w środę
5. Przy zapisie Czytelnik powinien:
a. okazać dowód osobisty,
b. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.
7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
 
§ 2.
 
1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 woluminy (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).
2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, a pozycje szczególnie poszukiwane na czas do 2 tygodni.
4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 
§ 3.
 
1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.
 
§ 4.
 
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej
wartości i przydatną dla Biblioteki.
 
§ 5.
 
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,  a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.
2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie.
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2009 r.
Skip to content