Historia

2 lipca 1947 roku utworzony został w Pelplinie Miejski Komitet Biblioteczny w celu zorganizowania biblioteki publicznej w mieście. Wówczas to, zapoczątkowało zbiórkę książek z przeznaczeniem dla nowej placówki /pozyskano 160 woluminów/. Uruchomienie Miejskiej Biblioteki Publicznej nastąpiło 22 września 1947 roku. Przejściowo posiadała ona 1 do 3 punktów bibliotecznych. Biblioteka parokrotnie zmieniała pomieszczenia. Ostatecznie ulokowana została w budynku Domu Kultury. W początkach działalności placówki prowadziły ją m.in. Helena Przybylska i Janina Narożna.
Od połowy lat pięćdziesiątych kierownictwo biblioteki sprawował Eugeniusz Kwiatkowski. W tym czasie zarówno liczba czytelników, jak i ilość wypożyczeń, rosła dość szybko. W 1956 roku przy stanie 4750 tomów, liczba czytelników wynosiła 1350. Do rozwoju działalności biblioteki przyczyniły się odpowiednie warunki lokalowe. Zajmowała ona dwupokojowy lokal w centralnym punkcie miasta, a w niedalekiej przyszłości rozszerzyła swój stan posiadania o dalsze pomieszczenia z przeznaczeniem na klub książki i prasy.
Jak pisał o bibliotece „Dziennik Bałtycki” w styczniu 1961 roku: „Codziennie panuje tu ożywiony ruch. Przychodzą młodzi i starsi pelplinianie nie tylko po książki, ale i przejrzeć najnowsze czasopisma, wreszcie pogawędzić w skromnej, lecz estetycznie urządzonej czytelni. Doradcą i przyjacielem wszystkich jest kierownik placówki Eugeniusz Kwiatkowski, mający opinie jednego z najlepszych bibliotekarzy w powiecie, niejednokrotnie już wyróżniony za swoją pracę.”
Biblioteka nie ograniczała się tylko do udostępniania księgozbioru czytelnikom, stosowana była różnorodna działalność popularyzatorska twórczości literackiej. Współpracując z władzami miejskimi i gromadzkimi, ze szkołami, zakładami i Domem Kultury – organizowano wiele imprez oświatowo – kulturalnych. Były to m.in. konkursy czytelnicze, prelekcje, wystawki i wystawy książek z okazji rocznic literackich, politycznych, historycznych, kulturalnych, wydarzeń współczesnych. Popularyzowano też twórczość literatów polskich. Organizator spotkań Eugeniusz Kwiatkowski zapraszał na nie m.in. pisarzy historycznych – Pawła Jasienicę, Karola Bunscha, jak również Stanisławę Fleszerową – Muskat, Monikę Warneńską, Marię Pruszkowską, Lecha  Bądkowskiego i pisarza kaszubskiego Augustyna Necla.

Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury powstała na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2004 r.
1 kwietnia 2005 r. na stanowisko dyrektora powołano Zofię Kiedrowską. Od połowy kwietnia przystąpiono do remontu biblioteki / wymieniono okna, wykonano modernizację pomieszczeń socjalnych W nocy z 18 na 19 lipca 2005 roku biblioteka została zalana. Tysiące książek, sprzęt komputerowy, wykładziny, meble, sufity i ściany wszystko ociekało wodą. Akcja ratunkowa książek trwała kilka godzin. Cały dobytek Biblioteki przeniesiony został na salę kinową Gminnego Ośrodka Kultury w Pelplinie.

Zawrotne tempo i uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pelplinie przy ul. Sambora 5A nastąpiło 3 lutego 2006r. Pomieszczenia są imponujące i niejedna biblioteka o takich warunkach może tylko pomarzyć.

Wstęgę wspólnie przecięli: burmistrz Andrzej Stanuch, poseł Andrzej Liss i wicemarszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego Ryszard Nikiel. Nowe pomieszczenia biblioteki poświęcił ks. prałat Tadeusz Brzeziński.

Adaptację pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną zrealizowano ze środków
Programu Operacyjnego Ministra Kultury „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” (250.000 zł), Urzędu Wojewódzkiego (30.000 zł) oraz Gminy Pelplin (50.000 zł).

Od 10 maja 2006r. Biblioteka ma Patrona i pełna nazwa instytucji kultury brzmi: Gminna Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie.

Na podstawie uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmian nazw jednostek organizacyjnych w Gminie Pelplin nazwa biblioteki brzmi: Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie.

Skip to content