Konferencja „Ks. Bernard Sychta – człowiek nauki, kultury i Kościoła”

Szósta edycja konferencji z cyklu   „Wielcy ludzie małego Pelplina” już za nami. 8 października 2022 r. w auli Biblioteki Diecezjalnej zebrali się uczestnicy konferencji poświęconej ks. dr. Bernardowi Sychcie w roku 115 rocznicy jego urodzin i 40 rocznicy jego śmierci.  Tytuł konferencji „Ks. Bernard Sychta – człowiek nauki, kultury i Kościoła” wskazywał na wiele płaszczyzn działalności autora słownika kaszubskiego i kociewskiego. Referenci reprezentujący środowisko akademickie: prof. dr hab.  Aneta Lewińska, dr hab. prof. UKW Maria Pająkowska-Kensik, dr hab. prof. UG Róża Wosiak-Śliwa, ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, prof. dr hab. Daniel Kalinowski, dr Justyna Pomierska oraz  ks. Wincenty Pytlik – diecezjalny konserwator zabytków i Ryszard Szwoch z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w swoich wystąpieniach mówili o ks. Sychcie – leksykografie, etnografie, dramaturgu, malarzu, poecie, wykładowcy i znawcy psychiatrii, dydaktyku i uczonym, a także duszpasterzu.

Mały Pelplin, niegdyś cysterski i potem biskupi, skupiał tych, których bez wątpliwości możemy nazwać wielkimi ludźmi. Do takich należał ks. dr Bernard Sychta, który jest nie tylko autorem dwóch pomnikowych dzieł, czyli „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” oraz „Słownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej”, ale także człowiekiem wielu talentów. Bez przesady można go nazwać człowiekiem renesansu, co wykazało spotkanie w auli Biblioteki Diecezjalnej.

Konferencję prowadził i moderował Bogdan Wiśniewski – główny organizator, wiceprezes Oddziału Kociewskiego ZK-P. Przypomniał, że ks. Bernard Sychta urodził się w Puzdrowie k. Sierakowic na Kaszubach, ale całe swoje dorosłe życie spędził na Kociewiu, głównie w Pelplinie, gdzie był przez ponad dwadzieścia lat proboszczem parafii katedralnej, a później w zaciszu w kanonii kontynuował prace badawcze nad kaszubszczyzną i kociewszczyzną.

Konferencję otworzył ks. bp dr Ryszard Kasyna, dziękując organizatorom za trud jej organizacji i życząc dobrych jej owoców. Zamknęła zaś bratanica autora „Wesela kociewskiego” Stefania Sychta.

Wśród publiczności z radością należało odnotować obecność kleryków pelplińskiego seminarium na czele z rektorem ks. dr. Tomaszem Huzarkiem oraz uczniów Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego z Przodkowa. Na konferencję przybyli także m.in. wicestarosta tczewski Andrzej Flisik, burmistrz miasta i gminy Pelplin Mirosław Chyła oraz wierny uczestnik konferencji „Wielcy ludzie małego Pelplina” Arkadiusz Gliniecki – burmistrz Czarnej Wody.

Organizatorami konferencji był miejscowy Oddział Kociewski ZK-P oraz dwie pelplińskie książnice: Biblioteka Diecezjalna oraz Biblioteka Miejska, której patronuje ks. Bernard  Sychta. Dzięki zaangażowaniu pelplińskich zrzeszeńców i pracownic wspomnianych bibliotek udało się przygotować konferencję tak, że jej uczestnicy wyszli z niej zadowoleni, gratulując sprawnej organizacji i wysokiego poziomu. Warto nadmienić, że pod koniec roku ukaże się publikacja z materiałami konferencyjnymi, do które dołączone zostaną dwa dodatkowe referaty: Krzysztofa Kowalkowskiego i Dawida Lipińskiego.

Patronat honorowy sprawowali: biskup pelpliński Ryszard Kasyna, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński, starosta tczewski Mirosław Augustyn oraz burmistrz Pelplina Mirosław Chyła. 

Konferencja rejestrowana była przez niezawodne Radio Głos. Relację  przygotowała także TVP Gdańsk oraz TV Pelplin.

Pelplińskie konferencje „Wielcy ludzie małego Pelplina”, zawsze ukoronowane publikacjami książkowymi, na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych, edukacyjnych, promujących i dokumentujących zasłużonych ludzi Pomorza. Warto nadmienić, że do w latach 2017-2022 autorami referatów było 36 osób, w tym 11 z tytułem profesorskim oraz 8 z tytułem doktorskim.  Przyszłoroczna konferencja poświęcona będzie wywodzącym się z Pelplina lub tutaj działającym malarzomi rzeźbiarzom, m.in. Wacławowi Szczeblewskiemu, Władysławowi Drapiewskiemu, Mikołajowi Cichoszowi i Wojciechowi Durkowi.

Tekst: Bogdan Wiśniewski
Zdjęcia: Andrzej Połomski