„Gdy osiągamy wiek dojrzały, to każdy kontakt jest doskonały”

IMG_009815 maja 2014 roku w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie odbyło się spotkanie integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Malborka, Tczewa, Gniewu, Starogardu Gdańskiego i Pelplina. Organizatorem spotkania był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pelplinie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie. Zebranych gości powitała Pani Dorota Sakowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie, a także Pan Tadeusz Błędzki – burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Ackerman – członek Zarządu Rady Powiatu w Tczewie, a także przedstawiciele Komisji do Spraw Seniorów w powiecie tczewskim oraz słuchacze poszczególnych uniwersytetów.

Po uroczystym powitaniu i kawie uczestnicy spotkania zwiedzali Bazylikę Katedralną oraz Muzeum Diecezjalne, chętni uczestniczyli w wędrówce na Papieską Górę.

Po powrocie do ogrodu nastąpił poczęstunek, a po nim dobra zabawa przy muzyce. Uczestnicy brali też udział w konkursach zorganizowanych przez słuchaczy pelplińskiego uniwersytetu.

Za pomoc w organizacji tego spotkania Pani Dorota Sakowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie kieruje serdeczne podziękowania do:

– Państwa Krystyny i Stanisława Rąbałów – za bezpłatne przekazanie kiełbas grillowych dla wszystkich uczestników.

– Panu Rufinowi Wysockiemu, dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie – za udostępnienie miejsca i dużą pomoc w organizacji spotkania słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.

– Panu Wojciechowi Szambowskiemu, dyrektorowi firmy „Pelkom” za pomoc w organizacji spotkania.

– Pani Annie Sobieralskiej i Panu Janowi Krajnikowi – za udostępnienie stołów i ławek.

– Wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie – za pomoc w organizacji spotkania.

Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

Fotorelacja