Już od października rozpoczyna swoją działalność kółko fotograficzne „ZOOM” (grupa dorosłych)

plakat biblioteka MS Publisher A4