Mikrogranty „Podaj dalej”

IMG_0502Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie wraz z Bibliotekami Partnerskimi w Morzeszczynie, Skórczu i Subkowach realizowała mikrogrant „Podaj dalej”. Biblioteka w Pelplinie jako Biblioteka Wiodąca zorganizowała w sierpniu 4 spotkania dla swoich Bibliotek Partnerskich. Program mikrograntów stanowi integralną część Programu Rozwoju Bibliotek. Mikrogranty „Podaj dalej” prowadzone są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem projektu było przekazanie bibliotekarzom z Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniami.

Dwa spotkania odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie, a dwa odbyły się wirtualnie za pomocą komunikatora Skype. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z Morzeszczyna, Skórcza i Subków. W ostatnim spotkaniu brały udział Panie z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Temat przewodni tego spotkania – „Jak odzyskać książki?” dyskusja na temat sposobu odzyskiwania książek od czytelników. Podczas tych wszystkich spotkań nasze koleżanki – bibliotekarki dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem omawiały różne formy działalności bibliotek.