Pogadanki filozoficzne z Eureką

IMG_3458 Co ważne jest w życiu i dlaczego? Pod takim tytułem, od lutego do czerwca 2015, odbywał się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie cykl spotkań filozoficznych dla gimnazjalistów prowadzony przez Joannę Wągiel z Pracowni Filozoficznej Eureka. W projekcie brały udział klasy I gimnazjum ze szkoły podstawowej nr 1 i 2.
Można rzec, że było to wyjątkowe przedsięwzięcie, spotkania filozofii i polskiego filmu animowanego, prawdopodobnie jedno z pierwszych w Polsce, jeżeli nie pierwsze.
W czerwcu do rozmowy o życiu inspirował uczniów film wytwórni SE-MA-FOR Return.

Poważna rozmowa o życiu, czym jest, czy dla każdego z nas jest ważne jest w nim to samo, i dlaczego? Nasze spotkania uczą trudnej sztuki dyskutowania, szacunku dla rozmówcy i jego poglądów, mają na celu pokazanie uczniom, że każdy z nas może mieć własne zdanie, że należy się spierać ze sobą, a unikać kłótni, czyli wymieniać zdania, argumentować, próbować przekonać innych. Taka rozmowa jest twórcza i prowadzi do naszego rozwoju.

Co dla uczestników jest ważne życiu? Rodzina, cele, które sobie obieramy (zarówno duże jak i małe), przyjaciele, życie w społeczności, to, że możemy na siebie liczyć i jesteśmy dla siebie nawzajem ważni.

Z czym po semestralnym projekcie pelplińskim gimnazjalistom kojarzy się filozofia? Z rozmową, mądrością, inteligencją, nauką, Grecją, emocjami, pogłębioną rozmową.

Na pytanie: jak oceniają przydatność tego typu spotkań, uczestnicy odpowiedzieli. Ważne jest, że mogliśmy wypowiedzieć się, usłyszeć zdania kolegów, zobaczyć co myślą, czasem utwierdzić się w swym myśleniu i dostrzec, że pomimo tych różnic, dalej się lubimy. Nabraliśmy odwagi w rozmowie. Ważne, że czuliśmy się bezpiecznie.

Fotorelacja