Zakończenie V edycji PUTW

seweryn 016Oficjalne zakończenie V edycji  Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2012/2013 odbyło się 12 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonały: dyrektor biblioteki Dorota Sakowska oraz inicjatorka uniwersytetu Jadwiga Wasiuk.

Wśród zgromadzonych gości obok słuchaczy i pracowników biblioteki była p. Agnieszka Treder, która otworzyła wystawę swoich prac malarskich. Wszystkim obrazy artystki bardzo się przypadły do gustu.

W części artystycznej wystąpiła Marta Kotlęga grająca na akordeonie wybrane przez siebie utwory, a także uczniowie kl. I oraz 5 i 6 latki z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie filia Lignowy Szlacheckie. Dzieci brawurowo przedstawiły baśń „Kopciuszek”. Część artystyczną zakończyła Julia Sakowska śpiewając wybrane utwory. Słuchacze nagrodzili występujących gromkimi brawami.

Po części artystycznej nastąpiło wręczenie dyplomów ukończenia V edycji PUTW. Następnie w imieniu słuchaczy, za realizację tak szczytnej idei jaką jest uniwersytet dla ludzi dojrzałych p. Jadwidze Wasiuk oraz p. dyrektor Dorocie Sakowskiej podziękowały wybrane uczestniczki.

Wyraziły nadzieję na kolejny dobry rok działalności uniwersytetu mając na uwadze rolę kształcenia ustawicznego oraz rangę ludzi dojrzałych w życiu społeczeństwa.