Konkurs plastyczny: Zostań Cysterskim Architektem

Rok 2024 został w naszej Gminie Pelplin ustanowiony Rokiem 750-lecia nadania Pelplina Cystersom, a już niedługo będziemy świętować XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w związku z czym OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY!

ZOSTAŃ CYSTERSKIM ARCHITEKTEM 
Co Cystersi zbudowaliby w obecnym Pelplinie?

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 i 4-5 szkół podstawowych z Gminy Pelplin. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie, w formie płaskiej, pracy przedstawiającej nowe budynki, miejsca, które Cystersi mogliby zbudować w teraźniejszym Pelplinie.

  • Praca może przedstawiać projekt budynku/miejsca z zewnątrz lub jej wnętrze.
  • Praca może zostać wykonana dowolną techniką, tj. kredki, farby, wyklejanki, wydzieranki, kolaż i powinna zawierać elementy nawiązujące do Cystersów
  • Format prac – A4. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu!