Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

paint-1Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie zaprasza wszystkich małych artystów do udziału w V Gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Biblioteka i ja”

Uczestnikami konkursu mogą być : uczniowie klas I- III szkoły podstawowej oraz dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta i gminy Pelplin.

Serdecznie zapraszamy.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Temat pracy: „Biblioteka i ja”

ORGANIZATOR
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie.

CELE KONKURSU
Rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów inspirowanych pobytem w bibliotece,
Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności dziecięcej poprzez działalność plastyczną.
Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz dzieci przedszkolnych z terenu miasta i gminy Pelplin, (prosimy nauczycieli o to, aby prace były samodzielnie wykonane ).
Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę wykonaną w dowolnej technice.
Prace będą oceniane w 3 grupach wiekowych:
a) I kategoria: 4-5- latki,
b) II kategoria: 6- latki i kl. I
c) III kategoria: Kl. II i kl. III
Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która będzie zawierała:
a) imię i nazwisko dziecka,
b) wiek dziecka lub klasę,
c) nazwę przedszkola lub szkoły,
d) imię i nazwisko nauczyciela, pod opieką którego praca została wykonana.

FORMA PRACY
Format pracy – dowolny
Proponowane techniki: rysunek ,malarstwo , wydzieranka, wycinanka, wyklejanka, collage lub inne.

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC
Termin dostarczania prac upływa dnia 24 kwietnia 2015 r.
Nasz adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie
Ul. Sambora 5a
83 – 130 Pelplin
tel. (58) 536 33 43
O wynikach konkursu organizator powiadomi przedszkola i szkoły telefonicznie .

KOMISJA KONKURSOWA
Komisję konkursową powoła Dyrektor MBP w Pelplinie.

FINAŁ KONKURSU
Na laureatów konkursu czekają ciekawe nagrody.
Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wystawą pokonkursową i wręczeniem nagród nastąpi 12 maja 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie MBP w Pelplinie, ul. Sambora 5a.