40 lat stosunków polsko – amerykańskich

400-lat-stosunkow-dyplomatycznych-polsko-amerykanskich-b-iext22427267

Obszerna praca naukowa prezentująca w dwóch tomach całokształt stosunków polsko-amerykańskich w okresie 400lat. Podzielono je na trzy części:

Część I zaczyna się od przybycia pierwszych Polaków do Ameryki Północnej w 1608 roku, do Jamestown. Prezentuje wkład Polaków w amerykańską wojnę o niepodległość, jak również reakcje w Polsce na zryw niepodległościowy Amerykanów jak i głosy Amerykanów na temat Konstytucji 3 maja i na rozbiory Polski.

Druga część książki obejmuje stosunki Polska – USA od konferencji poczdamskiej w 1945 roku do konferencji okrągłego stołu w 1989 roku. Polska była w tym czasie częścią składową bloku radzieckiego, a stosunki Polski z USA były funkcją stosunków Wschód – Zachód.

Prawdziwy jednak przełom w stosunkach między naszymi krajami dokonał się po 1989 roku w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce i zakończenia zimnej wojny. Tego okresu, od 1989 roku po współczesność, dotyczy ostatnia, trzecia część książki. Autor szczegółowo przedstawia stan stosunków polsko-amerykańskich na płaszczyźnie politycznej, polityczno-militarnej, gospodarczej i naukowo-kulturalnej.

Komplet składa się z dwóch voluminów.

Źródło opisu i okładki: www.empik.pl