Jestem w rękach Boga

jestem-bardzo-w-rekach-bozych-notatki-osobiste-1962-2003-b-iext24606806 Jan Paweł II w swoim testamencie wyraził wolę, by wszelkie jego notatki osobiste spalić. Stało się jednak inaczej. „Nie spaliłem ich, ponieważ są one kluczem do zrozumienia jego duchowości” – powiedział kardynał Stanisław Dziwisz. Osobiste notatki Jana Pawła II przybrały więc formę drukowaną – nakładem Wydawnictwa Znak ukazała się 640-stronicowa książka „Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003”.

Książka zawiera osobiste przemyślenia papieża, ale rozczaruje się ten, kto szuka opisów życia codziennego i prywatnej korespondencji Jana Pawła II. „Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003”, to swoista i bardzo indywidualna podróż przez 40 lat posługi kapłańskiej. To rozważania na temat wiary i duchowości. Na temat życia w wierze i śmierci z Bogiem. To niezwykle cenne przemyślenia, które wielu pomogą zrozumieć istotę wiary. Publikowane zapiski wychodziły spod pióra papieża w czasie rekolekcji, które odbywał samotnie lub wraz ze swoimi współpracownikami, powstawały więc one w dniach wyjątkowego skupienia, w czasie, w którym szczególnie Jan Paweł II odczuwał bliskość Boga.
Metropolita krakowski podkreśla, że zdecydował się opublikować myśli Jana Pawła II, ponieważ jest to bogactwo duchowe papieża, które może pomóc wszystkim tym, którzy z różnych przyczyn oddalili się od Boga i wiary. Notatki zawarte w książce, są także kluczem do zrozumienia tego, w jaki sposób Jan Paweł II zawierzył swe życie Bogu i Matce Boskiej. Notowane przez papieża myśli, medytacje i modlitwy były także wykorzystane w jego procesie kanonizacyjnym. Pozwalają one bowiem zrozumieć, na czym polega świętość papieża Polaka. Są też bezdyskusyjnym dowodem na to, że Ojczyzna w sercu Jana Pawła II zawsze zajmowała ważne miejsce.

Źródło opisu i okładki: www.empik.pl