Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza

IMG_0892Narodowe Czytanie stanowi dobrą okazję, by przypomnieć sobie lub zachęcić do czytania największych dzieł polskiej literatury.

Kolejny już raz Miejska Biblioteka Publiczna wzięła udział we wspólnej lekturze dzieł wybitnych Polaków. W zeszłym roku czytaliśmy utwory Aleksandra Fredry, tym razem wspólnie czytaliśmy „Trylogię” Henryka Sienkiewicza napisaną przez autora przekonanego o znaczeniu tradycji dla ugruntowania świadomości narodowej Polaków  w czasie zaborów.

„Trylogia” kształtowała całe pokolenia Polaków, a kolejne jej wydania trafiały i trafiają dzisiaj do współczesnych obywateli naszego kraju. Pisana „ku pokrzepieniu serc” w czasach,gdy Polska była pod zaborami. Dziś czytana, daje możliwość, by zadać nowe pytania, zastanowić się nad tym, co mówi nam o nas i o współczesnej Polsce.

Warto pamiętać też o tym, iż dzieła wybitnych polskich autorów` „jednoczą nas jako wspólnotę, wzmacniają polską tożsamość i narodową dumę”- (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Bronisław Komorowski).

W Narodowym Czytaniu aktywny udział wzięli dyrektor pani Lucyna Bielińska , nauczyciele oraz uczniowie gimnazjum Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1, a także dyrektor pani Lilla Brzoskowska, nauczyciele i uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie.

Fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza „Potop”, „Ogniem i mieczem” oraz „Pan Wołodyjowski” czytali: Pan burmistrz Andrzej Stanuch, dyrektor ZKiW nr 1 – p. Lucyna Bielińska, nauczyciele: p. Izabela Janeczek oraz p. Teresa Kropidłowska, bibliotekarz p. Eleonora Owsiak  oraz uczniowie gimnazjum.

Narodowe Czytanie pozwoliło nam na nowo odkryć wyjątkowy charakter i aktualność dzieł Henryka Sienkiewicza.