Inauguracja nowego roku akademickiego PUTW

seweryn 037W ogrodzie Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie 25 września br. odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W uroczystości udział wzięli: zastępca burmistrza Tadeusz Błędzki, dyrektor DPS Rufin Wysocki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorota Sakowska oraz słuchacze uniwersytetu.

Inauguracji nowego roku akademickiego dokonała dyrektor biblioteki Dorota Sakowska. Zastępca burmistrza Tadeusz Błędzki złożył słuchaczom serdeczne życzenia owocnej nauki w nowym roku akademickim.

Przy ognisku w jesiennej aurze przedstawiono słuchaczom harmonogram spotkań na nowy rok akademicki.

Spotkanie toczyło się przy muzyce, rozmowach i śpiewie.

Fotorelacja