Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

IMG_9581W dniu 3 października 2013 r. odbyła się uroczysta inauguracja VI-tej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze otrzymali indeksy oraz wysłuchali wykładu na temat „Jak odnaleźć źródło radości i życia oraz wdziękiem się zestarzeć”. Temat przybliżyła mgr Jolanta Szwalbe z Łodzi. W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza Tadeusz Błędzki, który serdecznie przywitał słuchaczy. Spotkanie zakończyło się tradycyjnie kawą i tortem.