PUTW: zajęcia plastyczne #5

Nasze artystki w akcji 🎨🖌️
Zdjęcie z poniedziałkowego spotkania 😉