Wystawa „125 lat języka esperanto”

seweryn 034Esperanto (pierwotnie Lingvo Internacia – „język międzynarodowy”) – najbardziej rozpowszechniony na świecie międzynarodowy język pomocniczy. Jego nazwa pochodzi od pseudonimu „Dr. Esperanto”, pod którym żydowski lekarz, okulista Ludwik Zamenhof opublikował w 1887 podstawy języka. Jego celem było stworzenie neutralnego i łatwego do nauki języka (w zamierzeniu – łatwiejszego niż łacina).Pomimo, iż żadne państwo nie uznaje esperanta za swój język urzędowy, jest ono używane przez międzynarodową wspólnotę, której wielkość, według różnych źródeł, szacowana jest na sto tysięcy do dwóch milionów użytkowników (zależnie od poziomu opanowania języka). ( źródło- Wikipedia.pl) Esperanto doczekało się także międzynarodowego uznania, w postaci dwóch rezolucji UNESCO, a także wsparcia ze strony znanych osobistości życia publicznego. W dniu 8 kwietnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbyło się otwarcie wystawy poświęconej temu językowi. Wystawę przygotowano z inicjatywy Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Europa – Demokracja – Esperanto i dzięki zaangażowaniu oraz skutecznemu wsparciu senatora Edwarda Wittbrodta, a także mecenasa esperanto Etsno Miyoshi. Na wstępie gości powitała dyrektor biblioteki p. Dorota Sakowska, następnie głos zabrała p. Jadwiga Wasiuk, prezes Kociewskiego Oddziału Esperantystów w Pelplinie.Po tym wystąpieniu zaproszono gości do zwiedzenia wystawy i wysłuchania monodramu „Doctor Esperanto” w wykonaniu p. Heleny Biskup , którego autorem jest Mario Miglucci.Spotkanie uświetnił wokalny występ Julii Sakowskiej z zespołem( K. Kotlęga i D. Pawelec).